Ummu Hani Abu Hassan

Berniaga adalah sunnah dalam Islam

Dengan banyak cermin sosiologi barat, kita selalu ‘kabur’ malah ‘kembali buta’ dalam menilai tradisi agama Islam. Satu topik yang kerap mengalami pertentangan adalah topik ‘Islam dengan ekonomi.’ Oleh kerana kita dalam negara yang mengamalkan ekonomi kapitalis, produk-produk atas nama agama bercambah dek keperluan umat Islam di negara ini. Tambahan, negara kita berbenangkan Perlembagaan Malaysia, maka hak kebebasan individu antara yang menyemarakkan produk-produk Islam. Banyak produk sama ada berbentuk barangan, perkhidmatan atau keperluan diri diislamisasikan seperti fesyen Islam, industri halal, konsert dan sastera Islam serta takaful. Media pula menjadikannya fenomena lalu muncullah istilah Islam Popular iaitu produk Islam yang mengalami penjenamaan agama dalam memerangkap pasaran.

TRADISI EKONOMI ISLAM

Janganlah kita buta lalu menumpang mata barat (sepenuhnya) untuk melihat agama Islam yang mulia. Islam adalah cara hidup penganutnya. sekecil dan sebesar manapun urusan hidup kita, tidak boleh memisahkannya dari panduan agama. Ekonomi misalnya adalah keperluan hidup yang mempunyai panduan syariatnya.

Jafari dan Suerdem (2012) berhujah bahawa model pasaran barat gagal menganalisis sistem komoditi masyarakat Islam terutama yang berkait dengan agama. Islam tidak menolak keduniaan bahkan bersifat dinamika terhadapnya. Budaya masyarakat Muslim sendiri terbina atas paksi agama dan mempunyai hubungan yang jelas antara agama (sacred) dengan dunia (profane). Jafari dan Suerdem kemudiannya mencadangkan bahawa individu Muslim perlu diberikan kuasa untuk menentukan gaya hidup mereka yang tetap tidak mencabut akar agama dalam kehidupan.

Hence, we propose the term ‘authorised selection’ perspective to denote the fact that

with reference to religion itself, individuals authorize themselves to selectively interpret Islam and justify their own choices of lifestyle and everyday life practices. We also stress that understanding a variety of consumption practices in contemporary Muslim societies requires that these practices be investigated from the lens of insiders and with reference to the historical dynamics that have changed Muslims’ interpretations of Islam.

Pandangan ini disusuli cadangan bahawa penjenamaan Islam perlu mengelak daripada ‘penjualan agama’ kepada masyarakat tetapi berusaha mewujudkan imej yang mengandungi nilai-nilai sejagat dan kemanusiaan yang luas. Bagi Zubair Hasan (2005), teori Ekonomi Islam menyediakan rangka yang jelas untuk melihat hubungan agama dengan pasaran. Secara umum, sarjana Islam membahagikan tiga kategori yang diperlukan oleh individu iaitu daruriyat atau keperluan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan penjagaan kesihatan. Seterusnya adalah perkara yang meningkatkan kualiti kehidupan atau hajiyat seperti penambah-baikan sistem dan perkhidmatan. Ketiga adalah tahsiniyat iaitu keperluan dan kepuasan yang selaras dengan status sosial. Pengkategorian ini menunjukkan Islam tidak menolak pasaran bahkan membangunkan masyarakat yang sentiasa memperbaiki keadaan ekonominya berdasarkan shariah atau undang-undang Islam.

Kesimpulannya, penggunaan dalam ekonomi Islam cenderung kepada keuntungan yang lebih rendah, penjimatan yang besar serta tidak mengambil kekayaan dengan cara mudah seperti riba. Inilah asas dalam aktiviti berniaga dalam Islam. Jika umat Islam sendiri tidak mempraktikkannya, maka merekalah sebenarnya ‘memijak’ Islam dan cuma berdagang atas nama agama.Loading

admin Meninjau Manusia ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *